Nasza oferta

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe są coraz częściej wybieranym, obok aplikacji desktopowych, typem aplikacji dla firm. Są to m.in. systemy B2B (ang. business to business), czyli aplikacje przeznaczone do cyfrowego połączenia dwóch i więcej przedsiębiorstw. Wyspecjalizowane platformy B2B pozwalają nie tylko świadczyć usługi dla klientów biznesowych (innych przedsiębiorstw i organizacji), ale również usprawnić współpracę ze stałymi kontrahentami przez digitalizację i automatyzację procesów biznesowych. Przykładem może tu być wysyłanie zamówień oraz faktur za pośrednictwem dedykowanego systemu B2B dostępnego przez przeglądarkę internetową.
Aplikacje internetowe są także głównym narzędziem do świadczenia usług dla odbiorców indywidualnych (ang. B2C, business to consumer). Możliwości są praktycznie nieograniczone – kształt aplikacji zależy wyłącznie od koncepcji pomysłodawcy. Aplikacje internetowe mogą być responsywne, czyli dostosowane do wyświetlania na ekranach urządzeń mobilnych. Pozwala to ograniczyć koszty tworzenia oprogramowania, bez ograniczania liczby potencjalnych klientów, korzystających wyłącznie z urządzeń mobilnych. Dzięki responsywnym aplikacjom internetowym tworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych często nie jest konieczne.
Aplikacje dla firm piszemy głównie w języku PHP. Jest to dojrzały i sprawdzony w zastosowaniach biznesowych język programowania aplikacji internetowych. Wykorzystujemy również gotowe platformy do budowania aplikacji, takie jak: Symfony, Angular.js, czy Node.js. Możesz mieć pewność, że tworzony dla Ciebie system B2B nie będzie eksperymentem. Nie musisz się także obawiać o jego wydajność. W ramach usługi tworzenia oprogramowania nasi specjaliści weryfikują podstawowe założenia odnośnie do planowanej aplikacji i podpowiadają najlepsze rozwiązania wynikające m.in. z naszego wieloletniego doświadczenia.
Pracujemy w następujących technologiach:

Nasze wybrane

Realizacje

Carlsberg Shared Services

usługi

Potrzeba

Klient - firma stanowiąca centrum usług wspólnych dla Grupy Carlsberg - chciała wdrożyć przejrzyste i łatwe w użytkowaniu narzędzie do zgłaszania pomysłów, ich akceptacji i realizacji w ramach procesów zarządzania projektami. Rozwiązania dostępne na rynku nie odpowiadały specyfice pracy firmy oraz były zbyt kosztowne.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy lekkie, wpisujące się w specyfikę pracy Klienta rozwiązanie działające z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Każdy z pracowników może zgłosić swój pomysł na projekt i wskazać “sponsora” spośród kadry kierowniczej firmy, który ma zaopiniować pomysł. Po akceptacji projektu i jego rozpoczęciu pomysłodawca może z poziomu aplikacji zbudować zespół, przypisać zadania i harmonogram pracy, określić punkty powstawania kosztów, a przede wszystkim oszacować potencjalne korzyści z wdrożenia pomysłu w organizacji.

Technologie

 • C# / .NET
 • Angular
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript
 • MSSQL

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

edukacja

Potrzeba

Niespójności, braki i błędy w dokumentacji programów kształcenia, wymaganej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skłoniły Klienta do rozpoczęcia prac nad nowym systemem informatycznym, służącym do usprawnienia procesu zarządzania tą dokumentacją.

Rozwiązanie

Na bazie otrzymanej specyfikacji funkcjonalnej przygotowaliśmy model systemu Sylabus, który po zatwierdzeniu został zaimplementowany i wdrożony w infrastrukturze Klienta. Z systemu korzysta obecnie blisko 700 użytkowników, którzy zarządzają blisko 30000 dokumentów. Od momentu wdrożenia systemu Sylabus Klient w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymuje wyłącznie oceny wyróżniające w procesie weryfikacji programów kształcenia.

Link

sylabus.org

Technologie

 • Symfony3 / PHP7
 • HTML5 / CSS3
 • Bootstrap3
 • SemanticUI
 • Javascript / JQuery
 • PostgreSQL

 

Dlaciekawskichtunicniema SA

przemysł ciężki

Potrzeba

Rozbudowana sieć dystrybucji powodowała błędy w dostarczaniu produktów. Spedycja i transport były realizowane w tradycyjny, niezintegrowany sposób (planowanie w arkuszu kalkulacyjnym, kontakt telefoniczny, papierowe dokumenty). Zidentyfikowano liczne braki i niezgodności w dokumentacji. Określono również ograniczenia i potrzeby dotyczące monitorowania oraz zarządzania procesem dystrybucji.

Rozwiązanie

Nasz zespół przeanalizował i ustalił zakres procesów logistycznych, które następnie zostały zintegrowane w ramach przygotowanych aplikacji. Opracowany zakres funkcjonalny przełożył się na powstanie aplikacji internetowej, która stanowi panel zarządzania procesami logistycznymi oraz wewnętrzną aplikację mobilną (niedostępną w publicznych sklepach App Store, czy Google Play) przeznaczoną dla kierowców i osób odbierających ładunek. Nowe podejście wyeliminowało dokumentację papierową i znacznie ograniczyło powstające błędy w całym procesie logistycznym, jednocześnie diametralnie przyspieszając przepływ informacji w łańcuchu dostaw.

Technologie

 • Cordova
 • Symfony2 / PHP5
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • PostgreSQL

 

EduFarm

edukacja / szkolenia

Potrzeba

Usprawnienie procesu szkolenia farmaceutów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy wspólnie z Klientem listę wymagań i specyfikację aplikacji internetowej, odpowiadającej zaistniałej potrzebie. Po wybraniu technologii, przeprowadziliśmy cały proces projektowania, implementacji i wdrożenia systemu szkoleniowego, dostępnego przez przeglądarkę internetową. W ramach systemu można tworzyć bazę materiałów szkoleniowych oraz sprawnie przeprowadzać całe szkolenie online wraz z weryfikacją wiedzy zdobytej przez uczestników. System posiada również moduł raportowania, który stanowi wartość dodaną dla zleceniodawców naszego Klienta (właścicieli aptek).

Link

edufarm.com.pl

Technologie

 • Symfony2 / PHP5
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • Bootstrap3
 • MySQL

 

Carlsberg Shared Services

usługi

Potrzeba

Carlsberg Shared Services wykorzystuje dedykowane oprogramowanie do zarządzania procesami wewnętrznymi. W związku ze zmianami organizacyjnymi pojawiła się potrzeba zbudowania zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie, wsparcie techniczne i rozwój aplikacji.

Rozwiązanie

Przejęliśmy całość procesów utrzymania, wsparcia technicznego oraz rozwoju aplikacji delegując odpowiedni zespół specjalistów. Klient wyznaczył oczekiwany poziom realizacji usługi (SLA), który niezawodnie spełniamy od 2014 roku.

Technologie

 • C# / .NET
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • Infragistics
 • MSSQL

 

Stiga Polska

handel

Potrzeba

Stale rosnąca liczba umów i kontraktów biznesowych wymagała nowego podejścia do zarządzania tymi dokumentami.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację internetową, która umożliwia ewidencjonowanie umów oraz ich pełną parametryzację w odniesieniu do harmonogramu realizacji oraz odpowiedzialności pracowników. Efektem projektu jest wewnętrzny system Klienta, który znacząco usprawnił i uporządkował zarządzanie umowami oraz kontraktami biznesowymi.

Technologie

 • Django / Python3
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • PostgreSQL

 

Tunicniema SA

outsourcing procesów

Potrzeba

Wysokie wymagania dostępności cyfrowego archiwum Klienta wymusiły konieczność zmiany podejścia do utrzymania i rozwoju dedykowanego systemu informatycznego, wdrożonego na potrzeby realizacji procesów biznesowych.

Rozwiązanie

Gwarantowane poziomy świadczenia wsparcia technicznego, optymalizacja kodu oraz infrastruktury serwerowej przez naszych specjalistów, umożliwiły Klientowi podniesienie poziomu świadczenia swoich usług.

Technologie

 • PHP5
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • PostgreSQL

 

ABC Service

utrzymanie i ochrona obiektów

Potrzeba

Klient potrzebował sposobu na ciągły monitoring jakości wykonania usług w dużej liczbie zarządzanych obiektów.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy dedykowaną aplikację internetową, która umożliwia pełną parametryzację obsługiwanych obiektów (liczba pomieszczeń, mebli w pomieszczeniu, innych elementów wymagających obsługi, np. kosze na śmieci, okna, kontakty itp.) oraz zlecanie i odbiór określonego koszyka usług. System automatycznie rozlicza koszty, generuje faktury i raporty.

Technologie

 • Symfony2 / PHP5
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • Bootstrap3
 • MySQL

 

Solution4Office

usługi zarządzania drukiem

Potrzeba

Dostosowanie systemu do zarządzania drukiem do potrzeb i wymagań jednego z największych polskich banków.

Rozwiązanie

Nasi eksperci przeanalizowali strukturę i zastosowane technologie w istniejącym systemie. Następnie przygotowaliśmy listę zmian i harmonogram prac uwzględniający wymagania odnośnie do nowego wdrożenia. Kierowaliśmy pracami projektowymi, w których uczestniczył zespół Klienta oraz nasi programiści. Efektem prac była nowa wersja systemu Klienta, dostosowana do potrzeb dużego przedsiębiorstwa z sektora bankowego.

Technologie

 • JAVA EE
 • Hibernate
 • Vaadin
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • PostgreSQL / MSSQL

 

Volkswagen Polska

motoryzacja

Potrzeba

Automatyzacja poprawności wyceny zamówień realizowanych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.

Rozwiązanie

Na bazie dostarczonych arkuszy kalkulacyjnych, struktury procesu wyceny zamówień oraz innych wymagań Klienta przygotowaliśmy aplikację internetową, która ma na celu sprawdzenie poprawności przygotowanej wyceny zamówienia. System w przejrzysty sposób prezentuje błędy i niespójności w arkuszu kalkulacyjnym oraz przechowuje wszystkie wyceny w bazie danych jako repozytorium wycen, które mogą zostać dalej wykorzystane w procesach biznesowych Klienta.

Technologie

 • MS Excel
 • PHP 5
 • HTML5 / CSS3
 • Javascript / JQuery
 • MySQL

 

Skorzystaj z darmowej konsultacji i zapytaj nas o cenę aplikacji internetowej dla Twojej firmy.

Zadzwoń do nas już dziś!